Minnesfonder

Hur Ge En Gåva Till Fond/Organisation?


  Det är enklast att ta telefonkontakt med fonden/organisationen då kan de hjälpa till med all information 
om hur
man går till väga. Ett fullgott alternativ är att vända sig till fondens/organisationens hemsida. Ett 
flertal fonder
 erbjuder internetbetalning eller betalning via ett hemskickat inbetalningskort.