Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så oerhört som när
en anhörig eller kär vän avlider. En situation som vi kanske tidigare aldrig har ställts inför.
Det kan vara svårt att förstå och acceptera vad som hänt och vi ställs ofta inför frågan.

 

VAD HÄNDER NU...


  Döden är en del av livet och där det funnits kärlek finns det sorg och saknad. Sorgearbetet efter att ha förlorat
en älskad människa 
är en stark upplevelse och allt måste få ta sin tid.

Begravningen är en viktig del av sorgearbetet. Vi finns tillgängliga dygnet runt och under hela processen
från planering in i minsta detalj till uppföljning av begravningen.