Annonser

Dödsannonsen är det vanligaste sättet att tillkännage dödsfallet för övriga anhöriga. Det är bra att tänka igenom vilka namn som ska vara med samt vilken vers och symbol som känns passande. Annonsen ska också ange om begravningen endast är för familjekretsen eller om den och följande minnesstund är öppen för andra sörjande.